سوالات پر تکرار

مدت زمان تولید محصولات رنگارشاپ چقدر است؟

بسته به نوع سفارش بین ۳ روز تا یک هفته

مدت زمان ارسال محصولات چقدر است؟

پس از تولید، بین ۳ تا ۵ روز برای سفارش‌های پستی و ۱ روز برای سفارش‌های پیک تهران