فروش اقساطی گالری رنگار
نکات مربوط به

فروش اقساطی

شما به دو روش می‌توانید جهت خرید اقساطی از رنگارگالری اقدام کنید:

جهت خرید از پانصد هزار تومان تا سقف دو میلیون تومان

در این روش ابتدا 40% کل مبلغ به صورت نقدی دریافت میگردد و برای 60% باقی مانده یک چک صیادی به میزان کل مبلغ خرید به عنوان تضمین از مشتریان عزیز دریافت میگردد. اما این چک صرفا برای تضمین بوده و وصول نمیگردد. در مرحله بعد 60%  باقی مانده در 6 قسط و به صورت ماهانه دریافت می‌شود و پس از وصول آخرین قسط چک تضمین به آدرس پستی درج شده در فرم ثبت سفارش عودت می‌گردد.

بدیهی است که در صورت عدم پرداخت اقساط برای وصول چک تضمین اقدام خواهد شد.

جهت خریدهای بالای دو میلیون تومان

این روش از دم قسط بوده و در ابتدا یک چک صیادی به میزان کل مبلغ خرید به موعد مُعین دریافت میگردد.